Hatena::Groupmechairoi

にとろいろいろい

2013-08-28

エンジニアの一日

11:05

朝の会 10:00 - 10:40
1時限目10:50 - 11:50
2時限目12:00 - 13:00
昼休み13:00 - 14:00
3時限目
(コードレビュー)
14:00 - 15:00
4時限目15:10 - 16:10
5時限目16:20 - 17:20
6時限目17:30 - 18:30
帰りの会18:40 - 19:00